جلسه مشترک اختتامیه ضیافت اندیشه اساتید و حضورکارکنان
5
پس از ثبت نام و انجام تست های اولیه بازیگری توسط دبیر کانون نمایش اعضای گروه نمایش انتخاب شدند.
6
این نشست با حضور معاونت فرهنگی ومدیر ومعاونان مدیر فرهنگی در دفتر اداره کانونهای فرهنگی برگزار گردید.
13
اولین دوره زبان آموزی به دانشجویان واحد بین الملل با همکاری مرکز لرستان شناسی دانشگاه برگزار گردید.
7
با حضور کارشناس اداره کانونهای فرهنگی هنری؛ کانون نمایش اولین جلسه تمرین نمایش دانشگاه را برگزار نمود.
5
مسابقه تفسیر سوره کوثر به صورت مجازی برگزار گردید و به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.
5
این مراسم درسالم آمفی تئاترعلوم پایه عصرروزچهرشنبه 5بهمن ماه برگزارشد
19
انجمن علمی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه لرستان دوره مربیگری ژیمناستیک را در بهمن ماه 1401 برگزار میکند.
13
انجمن علمی دانشجویی علوم ورزشی دوره تئوری مربیگری درجه 3 را در بهمن ماه 1401 بصورت مجازی برگزار می کند.
16
مراسم فراغت ازتحصیل سه گروه مدیریت بازرگانی-میکروبیولوژی وادبیات فارسی برگزارشد
39