بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان کارگاه عوامل موفقیت در ازدواج و خانواده را برگزار می کند.
33
اداره خانه های فرهنگ وفعالیت های قرآنی مسابقه عکاسی با موضوع هفته خوابگاه های دانشجویی برگزار می کند
35
اداره خانه های فرهنگ وفعالیت های قرآنی مسابقه حفظ دعای عهد را برگزار می کند
34
اداره خانه های فرهنگ وفعالیت های قرآنی سه‌شنبه های مهدوی را در خوابگاه حضرت رقیه سلام ا...علیها برگزار می کند
40
اداره خانه های فرهنگ وفعالیت های قرآنی غذاهای اضافه دانشجویان را درمجتمع خوابگاهی سایت کمالوند جمع آوری و در سطح شهر خرم آباد بین کودکان بد سرپرست، بی سرپرست توزیع کرد
41
انجمن علمی حقوق دانشگاه لرستان با همراهی رسانه گروهی دانشگاه لرستان نشست "آشنایی با حقوق دانشجویی" را برگزار می کند.
41
جامعه اسلامی دانشجویان واحد خواهران نشست بصیرتی با موضوع "حذف ارز ترجیحی؛ جراحی اقتصادی؛ یک انتخاب نیست؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر است" را در گروه واتساپ جاد خواهران برگزار می کند
34
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان طرح ملی حفط ۵ جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء، و حفظ کل قرآن کریم را برگزار می کند
21
اداره خانه های فرهنگ و فعالیت های قرآنی نمایشگاه زن امروز و یروز را در خوابگاه حضرت خدیجه سلام ا...علیها برگزار می کند
33
اداره خانه های فرهنگ وفعالیت های قرآنی نمایشگاه عکس خوابگاهی را در خوابگاه حضرت زینب سلام ا...علیها برگزار می کند.
32