کانون آسیب شناسی اجتماعی
کانون آوا
کانون باستان شناسی
کانون جهادی شهید سلیمانی
کانون خیریه ستین
کانون رسانه
کانون شعر و ادب
کانون صنایع دستی
کانون فیلم و عکس
کانون قرآن و عترت
کانون کارآفرینی
کانون کتابخوانی
کانون گرافیک محیطی
کانون گردشگری
کانون لرستان شناسی
کانون محیط زیست
کانون مهدویت
کانون نشاط و سلامت
کانون نماز و نیایش
کانون نمایش
کانون نوا
کانون هلال احمر
کانون هنرهای تجسمی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 کانون آسیب شناسی اجتماعی مشاهده جزئیات
2 کانون آوا مشاهده جزئیات
3 کانون باستان شناسی مشاهده جزئیات
4 کانون جهادی شهید سلیمانی مشاهده جزئیات
5 کانون خیریه ستین مشاهده جزئیات
6 کانون رسانه مشاهده جزئیات
7 کانون شعر و ادب مشاهده جزئیات
8 کانون صنایع دستی مشاهده جزئیات
9 کانون فیلم و عکس مشاهده جزئیات
10 کانون قرآن و عترت مشاهده جزئیات
11 کانون کارآفرینی مشاهده جزئیات
12 کانون کتابخوانی مشاهده جزئیات
13 کانون گرافیک محیطی مشاهده جزئیات
14 کانون گردشگری مشاهده جزئیات
15 کانون لرستان شناسی مشاهده جزئیات
16 کانون محیط زیست مشاهده جزئیات
17 کانون مهدویت مشاهده جزئیات
18 کانون نشاط و سلامت مشاهده جزئیات
19 کانون نماز و نیایش مشاهده جزئیات
20 کانون نمایش مشاهده جزئیات
21 کانون نوا مشاهده جزئیات
22 کانون هلال احمر مشاهده جزئیات
23 کانون هنرهای تجسمی مشاهده جزئیات

انجمن اسلامی دانشجویان
بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان
جامعه اسلامی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن اسلامی دانشجویان مشاهده جزئیات
2 بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان مشاهده جزئیات
3 جامعه اسلامی مشاهده جزئیات

انجمن علمی دانشجویی جغرافیا
انجمن علمی دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر
انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی آمار
انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی
انجمن علمی دانشجویی برق
انجمن علمی دانشجویی پلیمر
انجمن علمی دانشجویی تاریخ
انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی
انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی
انجمن علمی دانشجویی جنگلداری
انجمن علمی دانشجویی حقوق
انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی
انجمن علمی دانشجویی رباتیک
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی و مشاوره
انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی
انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی
انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی
انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی
انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی
انجمن علمی دانشجویی سلولهای بنیادی
انجمن علمی دانشجویی شهر سازی
انجمن علمی دانشجویی شیلات
انجمن علمی دانشجویی شیمی
انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی
انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی
انجمن علمی دانشجویی علوم دامی
انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی خاک
انجمن علمی دانشجویی عمران
انجمن علمی دانشجویی فلسفه و کلام اسلامی
انجمن علمی دانشجویی فیزیک
انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر
انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی
انجمن علمی دانشجویی محیط زیست
انجمن علمی دانشجویی مدیریت
انجمن علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری
انجمن علمی دانشجویی معدن
انجمن علمی دانشجویی مکانیک
انجمن علمی دانشجویی مکانیک بیوسیستم
انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب
انجمن علمی دانشجویی نجوم
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن علمی دانشجویی جغرافیا مشاهده جزئیات
2 انجمن علمی دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر مشاهده جزئیات
3 انجمن علمی دانشجویی اقتصاد مشاهده جزئیات
4 انجمن علمی دانشجویی آمار مشاهده جزئیات
5 انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی مشاهده جزئیات
6 انجمن علمی دانشجویی برق مشاهده جزئیات
7 انجمن علمی دانشجویی پلیمر مشاهده جزئیات
8 انجمن علمی دانشجویی تاریخ مشاهده جزئیات
9 انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی مشاهده جزئیات
10 انجمن علمی دانشجویی تولید و ژنتیک گیاهی مشاهده جزئیات
11 انجمن علمی دانشجویی جنگلداری مشاهده جزئیات
12 انجمن علمی دانشجویی حقوق مشاهده جزئیات
13 انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی مشاهده جزئیات
14 انجمن علمی دانشجویی رباتیک مشاهده جزئیات
15 انجمن علمی دانشجویی روانشناسی و مشاوره مشاهده جزئیات
16 انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات انگلیسی مشاهده جزئیات
17 انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات عربی مشاهده جزئیات
18 انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات فارسی مشاهده جزئیات
19 انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی مشاهده جزئیات
20 انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی مشاهده جزئیات
21 انجمن علمی دانشجویی سلولهای بنیادی مشاهده جزئیات
22 انجمن علمی دانشجویی شهر سازی مشاهده جزئیات
23 انجمن علمی دانشجویی شیلات مشاهده جزئیات
24 انجمن علمی دانشجویی شیمی مشاهده جزئیات
25 انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی مشاهده جزئیات
26 انجمن علمی دانشجویی علوم تربیتی مشاهده جزئیات
27 انجمن علمی دانشجویی علوم دامی مشاهده جزئیات
28 انجمن علمی دانشجویی علوم سیاسی مشاهده جزئیات
29 انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی خاک مشاهده جزئیات
30 انجمن علمی دانشجویی عمران مشاهده جزئیات
31 انجمن علمی دانشجویی فلسفه و کلام اسلامی مشاهده جزئیات
32 انجمن علمی دانشجویی فیزیک مشاهده جزئیات
33 انجمن علمی دانشجویی کامپیوتر مشاهده جزئیات
34 انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی مشاهده جزئیات
35 انجمن علمی دانشجویی محیط زیست مشاهده جزئیات
36 انجمن علمی دانشجویی مدیریت مشاهده جزئیات
37 انجمن علمی دانشجویی مرتع و آبخیزداری مشاهده جزئیات
38 انجمن علمی دانشجویی معدن مشاهده جزئیات
39 انجمن علمی دانشجویی مکانیک مشاهده جزئیات
40 انجمن علمی دانشجویی مکانیک بیوسیستم مشاهده جزئیات
41 انجمن علمی دانشجویی مهندسی آب مشاهده جزئیات
42 انجمن علمی دانشجویی نجوم مشاهده جزئیات

ردیف لوگو نام مجموعه
1 پالیزبان مشاهده جزئیات
2 جانان مشاهده جزئیات
3 سایه روشن مشاهده جزئیات
4 شیوار مشاهده جزئیات
5 صراط مشاهده جزئیات
6 عینک مشاهده جزئیات
7 فیض بوک مشاهده جزئیات
8 قرارگاه مشاهده جزئیات
9 کامک مشاهده جزئیات
10 همراز مشاهده جزئیات

خوابگاه پسران کشاورزی
خوابگاه کمالوند
خوابگاه ولیعصر ۳
خوابگاه ولیعصر یک
دانشکده ادبیات
دانشکده اقتصاد
دانشکده دامپزشکی
دانشکده علوم پایه
دانشکده فنی مهندسی
دانشکده کشاورزی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 خوابگاه پسران کشاورزی مشاهده جزئیات
2 خوابگاه کمالوند مشاهده جزئیات
3 خوابگاه ولیعصر ۳ مشاهده جزئیات
4 خوابگاه ولیعصر یک مشاهده جزئیات
5 دانشکده ادبیات مشاهده جزئیات
6 دانشکده اقتصاد مشاهده جزئیات
7 دانشکده دامپزشکی مشاهده جزئیات
8 دانشکده علوم پایه مشاهده جزئیات
9 دانشکده فنی مهندسی مشاهده جزئیات
10 دانشکده کشاورزی مشاهده جزئیات

صندوق افلاک
ردیف لوگو نام مجموعه
1 صندوق افلاک مشاهده جزئیات