نشست کانون های فرهنگی با مدیران و معاونین کانون فرهنگی دانشگاه لرستان


دوشنبه, 23 اسفند 1400 39

درمورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴در(ساختمان شهیدسیلمانی)جلسه معارفه کانون شعر و ادب با حضور معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان برگزار گردیددر این جلسه جناب آقای دکتر حیاتی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، جناب آقای سیدمهدی موسوی مدیریت کانونهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، جناب آقای محمدحسن بیرانوند دبیر دبیران کانونهای دانشگاه لرستان، جناب آقای مختاری دبیر سابق کانون شعر و ادب و ۴ نفر از فعالان کانون شعر و ادب (اسم دانشجویان : آقای رحیمی فر، خانم دریکوند، خانم بهرامی، خانم هاشمی نیا) حضور یافتند.در این جلسه ابتدا دانشجویانِ فعال کانون شعر و ادب به تشریح اهداف و ایده های خود در راستای بهبود عملکرد کانون و همچنین ایجاد فضای ادبی و اشاعه ی فرهنگ غنی پارسی در بستر دانشگاه و پس از آن جامعه، پرداختند.از جمله ی این اهداف میتوان به 
۱.ایجاد کافه کتاب در بستر دانشگاه
۲.کشف استعدادهای پنهان ادبی در دانشگاه 
۳.برگزاری کارآگاه های ادبی و آموزش افراد مستعد
۴.کمک به برگزاری مراسمات مربوطه در دانشگاه
۵.ایجاد فایل های الکترونیک و پادکست با موضوعاتی مانند "درست نویسی
۶.اشاعه فرهنگ و آدابِ ادب فارسی در دانشگاه
اشاره کرد.