برگزاری نشست تخصصی با موضوع منابع طبیعی توسط کانون محیط زیست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان


دوشنبه, 23 اسفند 1400 40

این نشست تخصصی مجازی، شامگاه شنبه، 14 اسفندماه با سخنرانی دکتر مجید توکلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان و دکتر فرج‌اله ترنیان، عضو هیئت علمی گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان برگزار شد.

دکتر مجید توکلی، درباره موضوع تنوع زیستی حشرات گال‌زا در منطقه رویشی زاگرس و تأثیرات آن‌ها، سخنرانی کرد و دکتر فرج‌اله ترنیان درباره وضعیت و روند تخریب منابع طبیعی در لرستان و ضرورت احیای آن، سخن گفت.

از جمله مباحث مهم این نشست مجازی تخصصی:

1_ چرای بی‌رویه دام‌ یکی از عوامل اصلی تخریب منابع طبیعی در کشور است.

2_ نباید وضعیت تخریب منابع طبیعی در کشور ما به حدی باشد که با با سطح تخریب در برخی کشورهای توسعه‌یافته، همسانی کند.

3_ بایستی راهکارهای علمی، کاربردی و عملیاتی را برای احیای منابع طبیعی، جدی گرفت و به‌کار بست.

4_ تلاش برای صیانت از محیط‌زیست و منابع طبیعی، باید تقویت شود و در راستای توسعه‌ی پایدار است.

5_ صدها گونه زنبور و حشره وجود دارد که باعث ایجاد گال در درختان می‌شوند.

6_ وجود درختان بلوط از جمله ظرفیت‌های منطقه زاگرس است که بایستی گال‌های ایجاد شده در درختان بلوط با رویکرد علمی، تبیین شوند.

7_ گال‌ها یا تومورهایی که از راه حشرات مختلف و زنبورها بر روی درختان، پیاده‌سازی می‌شوند گاهی مفید و گاهی آسیب‌زا هستند.