برگزاری مسابقه "مقاله نویسی حیات طیبه در قرآن"


جمعه, 30 اردیبهشت 1401 38
اداره خانه های فرهنگ و فعالیت های قرآنی مسابقه "مقاله نویسی حیات طیبه در قرآن" را با اهدای جوایز برگزار می کند. شرکت کنندگان آثار خود را تا تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۱ به آیدی ادمین تلگرام اداره خانه های فرهنگ و فعالیت های قرآنی به آدرس farhanglu@ ارسال نمایند.