برگزاری کارگاه مجازی آموزشی "آشنایی با پادکست سازی و سایر ابزارهای ارتباطی جدید" با تدریس آقای حسین رشتیانی


شنبه, 31 اردیبهشت 1401 52
کارگاه مجازی آموزشی "آشنایی با پادکست سازی و سایر ابزارهای ارتباطی جدید" در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ساعت ۹ شب در سامانه اسکای روم با تدریس آقای حسین رشتیانی برگزار شد.