نشست اعضای انجمن علمی، دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر با سرپرست دانشگاه لرستان برگزار شد.


شنبه, 31 اردیبهشت 1401 76
با تأکید سرپرست دانشگاه لرستان، دکتر علی نظری، نشست‌های منظم تیم مدیریتی دانشگاه با انجمن‌های علمی، دانشجویی دانشگاه لرستان در حال برگزاری است. در همین راستا، روز شنبه، 31 اردیبهشت‌ماه، نشست اعضای انجمن علمی، دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر (دبیر انجمن: محمد زارع) با سرپرست دانشگاه لرستان در محل حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد و اعضای انجمن، مطالبات و مشکلات حوزه‌ی کاری خود را با سرپرست دانشگاه لرستان، در میان گذاشتند. از جمله اینکه: انجمن‌های علمی، دانشجویی دانشگاه لرستان از نظر بهره‌مندی از فضای فیزیکی کافی برای فعالیت، دچار مشکل و کمبود هستند. سرپرست دانشگاه لرستان، دکتر علی نظری در این نشست گفت:«یکی از اولویت‌های کاری ما این است که نشست‌های منظم با انجمن‌های علمی دانشجویی برگزار شود». دکتر نظری، افزود:«انجمن‌های علمی، دانشجویی از جمله ظرفیت‌های مهم علمی با مشارکت دانشجویان هستند که می‌توانند نقش اثرگذاری در جنبش نرم‌افزاری داشته باشند». وی تصریح کرد:«انجمن‌های علمی، دانشجویی با رویکردهای مسئله‌محوری بایستی فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را تقویت کنند». سرپرست دانشگاه لرستان، بیان کرد:«برای نمونه، انجمن علمی، دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر در زمینه‌ی تهیه برنامه‌هایی که برای کلیت دانشگاه هم آورده، داشته باشد فعالیت‌های خود را تقویت کند و گسترش بدهد». دکتر محمد حیاتی، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان در این نشست گفت:«انجمن‌های علمی، دانشجویی از جمله بخش‌های مهم برای تقویت فعالیت‌های گروهی و علمی دانشجویان هستند». دکتر حیاتی، توضیح داد:«رویکرد کاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، آن است که هرچه بیشتر تلاش شود بسترهای لازم و کافی برای فعالیت‌های گروهی دانشجویی از جمله فعالیت‌ تشکل‌ها، کانون‌ها و انجمن‌های علمی متناسب با امکانات و زیرساخت‌های دانشگاه، فراهم و تقویت شود». وی تصریح کرد:«ما از برگزاری نشست تشکل‌ها، انجمن‌ها و کانون‌های دانشجویی با تیم مدیریتی دانشگاه استقبال می‌کنیم و این مهم را در راستای ارتقای پاسخگویی و اهمیت دادن به دانشجویان، ارزیابی می‌کنیم». سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، اظهار داشت:«محور کار، این است که کمک کنیم روز به روز، فعالیت‌های دانشجویی گروهی در دانشگاه لرستان، تقویت و کیفی‌تر شوند». گفتنی است در این نشست، دکتر فاطمه احمدی، مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان و دکتر مجید یاراحمدی، استاد مشاور انجمن علمی، دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر هم حضور داشتند و دیدگاه‌های خود در راستای کمک هرچه بیشتر به رشد کمی و کیفی فعالیت‌های انجمن‌های علمی، دانشجویی، بیان کردند.