کرسی آزاداندیشی "عفاف آری یا نه"


یکشنبه, 01 خرداد 1401 42
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان کرسی آزاد اندیشی با عنوان "حجاب، آری یا نه؟" با حضور دکتر مراد نقی زاده برگزار می کند. برای ثبت نام برای صحبت کردن به آیدی تلگرام jad_loresta@ مراجعه فرمایید. این جلسه روز دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۱/۳۰ در سالن آمفی تئاتر دانشکده اقتصاد برگزار می شود. حرکت سرویس از دانشکده کشاورزی ساعت ۲۰/۴۵ و از خوابگاه ولیعصر ساعت ۲۱ است. همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی است.