مسابقه حفظ دعای عهد برگزار شد


یکشنبه, 01 خرداد 1401 72
اداره خانه های فرهنگ و فعالیت های قرآنی مسابقه حفظ دعای عهد را برای دانشجویان برگزار کرد. دانشجویان برگزیده شماره کارت بانکی خود را به آیدی ادمین تلگرام خانه فرهنگ به آدرس farhanglu@ ارسال نمایند.