نشست دورهمی انجمن علمی ریاضی و علوم کامپیوتر با اساتید برگزار شد


دوشنبه, 02 خرداد 1401 56
این همایش با همکاری انجمن علمی، دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان برگزار شد. محمد زارع، دبیر انجمن علمی، دانشجویی ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه لرستان، یک گزارش عملکرد از فعالیت‌های انجمن ارائه کرد. وی توضیح داد:«هدف اصلی از برگزاری این همایش، آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با کاربرد ریاضیات و علوم کامپیوتر و تقویت مباحث بین‌رشته‌ای است». دکتر مجید یاراحمدی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی، دکتر مجتبی مرادی‌پور، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی، دکتر سیروس مرادی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی ریاضی و دکتر مجتبی علیزاده، عضو هیئت علمی گروه آموزشی کامپیوتر، موضوعات و مباحث خود را برای دانشجویان حاضر در همایش، مطرح کردند. از جمله اینکه: 1_ دانشگاه باید محل نوآوری باشد؛ دانشگاه باید بسترساز نوآوری و کارآفرینی باشد. 2_ با علم ریاضی و علوم کامپیوتر می‌توان نوآوری‌ها را ایجاد و تقویت کرد. 3_ شبکه‌سازی بین اساتید و دانشجویان مبتنی بر نیازهای جامعه بایستی در محیط دانشگاه تقویت شود. 4_ شبکه‌سازی، مهارت و نوآوری باید در کنار همدیگر قرار بگیرند. دانشجویان باید از مهارت‌های کافی متناسب با مقتضیات جامعه، برخوردار باشند. 5_ به‌کارگیری علوم در حوزه‌های کاربردی جامعه می‌تواند دستاوردهای فراوانی برای جامعه داشته باشد. پس، باید تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی را تقویت کرد. 6_ علم از جمله ریاضی و علوم کامپیوتر باید بتوانند مشکلات محیط را براساس انجام تحقیقات مشخص و مصداقی، رفع کنند. 7_ مطالعات و تحقیقات بین‌رشته‌ای را باید تقویت کرد؛ علوم به همدیگر کمک می‌کنند تا مشکلات جامعه، رفع شوند. 8_ نقش استاد در تقویت و پرورش استعدادهای علمی دانشجویان و کسب موفقیت‌های علمی، یک نقش اثرگذار مهم است. 9_ دانشجو باید به گونه‌ای از نظر علمی و مهارتی قوی باشد که بعد از دانش‌آموختگی، بتواند خودش، یک فرد کارآفرین و اشتغال‌آفرین باشد. 10_ کارکرد دانشگاه فقط آموزش علمی نیست؛ بخش دیگری از کارکرد نهاد دانشگاه، فعالیت‌های حضوری گروهی علمی، فرهنگی و اجتماعی همچون این همایش است. 11_ هم اندیشی‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های این‌چنینی باید تداوم داشته باشند. 12_ نیروی کار باید مهارت‌محور باشد؛ دانش‌آموخته دانشگاه هم باید کاملاً مهارت‌محور باشد. 13_ بخش ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت باید در جهت افزایش مهارت‌های دانشجویان، فعالیت‌های خود را گسترش بدهد.