برگزاری کلاس pspice توسط انجمن علمی گروه برق


دوشنبه, 02 خرداد 1401 50
کلاس pspice در تاریخ 31 اردیبهشت ماه سال 1401 با تدریس دکتر اکرم شیخی و با حضور 16 نفر از دانشجویان مهندسی برق دانشگاه لرستان در آزمایشگاه کنترل خطی برگزار گردید. هدف از برگزاری این دوره یادگیری هرچه بهتر دانشجویان با نرم افزار pspice، تحلیل مدارات الکتریکی و کاربرد این نرم افزار در رشته ی مهندسی برق بود. صدور گواهی نیز برای این دوره در نظر گرفته شده است.