سومین جلسه کارگاه آموزشی "گویندگی و دوبله" خانه نشریات دانشجویی امروز در دانشکده‌ی اقتصاد و علوم انسانی ، با حضور اعضای کانون رسانه و با همکاری کانون نوا


دوشنبه, 02 خرداد 1401 44
سومین جلسه کارگاه آموزشی "گویندگی و دوبله" خانه نشریات دانشجویی امروز در دانشکده‌ی اقتصاد و علوم انسانی، با حضور اعضای کانون رسانه و با همکاری کانون نوا برگزار شد.