مراسم سه شنبه های مهدوی برگزار شد


ﺳﻪشنبه, 03 خرداد 1401 37
مراسم سه شنبه های مهدوی با همکاری خوابگاه های حضرت فاطمه زهرا سلام ا... علیها، حضرت زینب سلام ا..علیها، حضرت خدیجه سلام ا... علیها و حضرت رقیه سلام ا... علیها یک ساعت قبل از اذان مغرب در خوابگاه حضرت رقیه سلام ا... علیها برگزار شد. در این مراسم جمعی از دانشجویان شرکت داشتند.