اردوی علمی تحقیقاتی انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی به مقصد کول چپ – پلدختر


ﺳﻪشنبه, 10 خرداد 1401 46
انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی در تاریخ 1401/3/8 با هدف بازدید علمی از گونه ی نادر سمندر لرستانی و همچنین گونه های جانوری و گیاهی موجود در منطقه اقدام به برگزاری اردوی علمی یک روزه از منطقه کول چپ - پلدختر نمود. در این اردو علمی ۳۰ نفر از دانشجویان به سرپرستی دکتر علی غلامی فرد ( عضو هیات علمی گروه زیست شناسی) شرکت کردند.