نامه بسیج دانشجویی به امیر سرلشگر موسوی فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پادگان صفر هفت خرم آباد


پنجشنبه, 19 خرداد 1401 60
نامه بسیج دانشجویی به امیر سرلشگر موسوی فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پادگان صفر هفت خرم آباد 🆔 @Basij_lu