برگزاری نشست شورای صنفی دانشجویان و بسیج دانشجویی


پنجشنبه, 26 خرداد 1401 40
این نشست، صبح روز چهارشنبه، 25 خردادماه، به میزبانی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان، برگزار شد. پیمان شمسی، دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان در این نشست گفت: «همکاری شورای صنفی و بسیج دانشجویی، می‌تواند زمینه‌ساز جریان‌سازی و اقدامات اثرگذار در دانشگاه شود». شمسی توضیح داد: «برای رفع مشکلات صنفی دانشجویان، بایستی همه‌ی تشکل‌های دانشجومحور، پای کار باشند». وی تشریح کرد: «بسیج دانشجویی یک ظرفیت بزرگ و ارزشمند در دانشگاه است و کادرسازی و تربیت نیروی تراز انقلاب اسلامی از جمله رسالت‌های مهم بسیج دانشجویی است». دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان، تأکید کرد: «در ارزیابی و ارائه‌ی راهکارها برای رفع مشکلات دانشجویان، نباید نگاه سطحی و احساسی وجود داشته باشد بلکه مشکلات بایستی با نگاه عمیق، علمی و کاربردی، رفع شوند». شمسی، تبیین کرد: «باتوجه به اینکه دانشگاه‌ها به علت شیوع بیماری کرونا، به مدت دو سال فعالیت غیرحضوری داشتند امسال که فعالیت‌ دانشگاه‌ها حضوری شده است باید با گسترش همکاری بین شورای صنفی دانشجویان و بسیج دانشجویی، مشارکت و انگیزه‌ی دانشجویان برای فعالیت‌های گروهی فرهنگی و اجتماعی را هم افزایش بدهیم». مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان در این نشست، گفت: «همکاری مشترک بین شورای صنفی و بسیج دانشجویی را باید گسترش داد با این هدف که بتوانیم از ظرفیت این دو برای کاهش مشکلات دانشجویان و افزایش سطح کیفی فعالیت‌های دانشجویی، بهره ببریم». محمدمهدی شطفی‌فینی، انتخاب اعضای جدید شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان را به آن‌ها، شادباش گفت. شطفی‌فینی، اظهار داشت: «شورای صنفی دانشجویان یک بازوی توانمند و حلقه‌ی ارتباطی اثرگذار بین دانشجویان و تیم مدیریتی دانشگاه است». وی بیان کرد: «به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فعالیت‌ دانشگاه‌ها به مدت دو سال غیرحضوری بوده است اکنون نیاز است در دوران پساکرونا، زمینه‌های انگیزه‌بخشی به دانشجویان برای فعالیت‌های بیشتر در زمینه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی ارتقاء یابد». مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه لرستان، تصریح کرد: «فعالیت دانشجویان در تشکل‌های دانشجویی باعث رشد شخصیت دانشجویان و افزایش مسئولیت‌پذیری گروهی و اجتماعی دانشجویان می‌شود».