برگزاری نشست معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دبیر شورای صنفی دانشجویان


چهارشنبه, 15 تیر 1401 70
نشست معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و دبیر شورای صنفی دانشجویان برگزار شد. ظهر امروز ۱۵ تیرماه جلسه ای با حضور دکتر حیاتی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ، خانم دکتر احمدی مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، شمسی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان و شاهوردی مسئول کمیته فرهنگی شورای صنفی دانشجویان، با هدف بررسی موضوعات فرهنگی و اجتماعی مربوط به دانشجویان، برگزار شد. دکتر حیاتی با اشاره به اینکه شورای صنفی دانشجویان بسیار مهم و تاثیرگذار است، افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان با مهیا کردن سامانه جامع فرهنگی زیرساخت لازم جهت برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان را فراهم کرد تا پس از دوسال شورای صنفی دانشجویان تشکیل شود. معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان گفت: با تعامل، همکاری و استفاده از ظرفیت شورای صنفی دانشجویان می‌توان اقدامات خوبی در زمینه فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان در سطح دانشگاه و سراهای خوابگاهی انجام داد. دکتر حیاتی افزود: از پیشنهادات و برنامه های شورای صنفی دانشجویان در زمینه فرهنگی و اجتماعی استقبال خواهیم کرد و جهت اجرا اقدامات لازم انجام خواهد شد. خانم دکتر احمدی مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان گفت: با بهبود شرایط کرونایی کشور تلاش می شود برنامه ریزی های لازم جهت اجرای برنامه های متنوع فرهنگی و هنری انجام شود تا ضمن افزایش روحیه و پویایی دانشجویان، استعداد و هنر آنان نیز شناسایی و حمایت شود. خانم دکتر احمدی با بیان اینکه احیای انجمن های علمی و کانون های فرهنگی از اقدامات انجام شده در این حوزه بوده است، افزود: برنامه داریم با استفاده از ظرفیت شورای صنفی دانشجویان تمام انجمن ها و کانون های فرهنگی را فعال کنیم تا با مشارکت دانشجویان شاهد رشد و ارتقا سطح علمی و فرهنگی دانشجویان باشیم. شمسی دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان گفت: اقدامات و فعالیت های معاونت فرهنگی و اجتماعی به صورت مستقیم با دانشجویان در ارتباط است و می‌توان با اجرای برنامه های گوناگون زمینه ساز ارتقا سطح دانشجو و دانشگاه در تمام حوزه ها شود ، شورای صنفی نیز آمادگی لازم جهت همکاری با معاونت فرهنگی و اجتماعی را دارد. پیمان شمسی با اشاره به اینکه دانشجویان دانشگاه لرستان در زمینه‌های فرهنگی و هنری بسیار مستعد و علاقه‌مند هستند، افزود: امید است با برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری علاوه‌بر افزایش روحیه دانشجویان، شاهد کشف استعداد دانشجویان نیز باشیم. دبیر شورای صنفی دانشجویان در ادامه گفت : برگزاری اردو یکی از خواسته های اصلی دانشجویان است که در حال حاضر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و بین الملل در اولویت قرار دارند ، برپایی جشنواره های فرهنگی توسط دانشجویان بین الملل یکی از مواردی است که می‌توان موجب تبادل فرهنگی شود که انتظار می‌رود معاونت فرهنگی زمینه های لازم برای این مورد را فراهم کند. وی ادامه داد: انجمن های علمی ، کانون های فرهنگی و تشکل های سیاسی نقش مهمی در دانشگاه دارند که امید است با توجه ویژه مجموعه معاونت فرهنگی و اجتماعی برای شروع ترم جدید انتخابات تمام انجمن های علمی و کانون های فرهنگی برگزار شود و نسبت به احیا و حمایت از تشکل های دانشجویی اقدامات لازم صورت گیرد. در پایان مقرر شد مجموعه معاونت فرهنگی و شورای صنفی بازدید و دیدارهای مشترکی با دانشجویان داشته باشند ، شورای صنفی دانشجویان دانشگاه لرستان در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه حضور داشته باشد ، معرفی رابط فرهنگی خوابگاه ها توسط شورای صنفی انجام شود ، دسترسی شورای صنفی به سامانه فرهنگی فراهم و نسبت به فعال سازی نشریه روزنه متعلق به شورای صنفی اقدامات لازم انجام شود.