برگزاری کارگاه آموزشی " کشت گیاهان دارویی"


چهارشنبه, 05 مرداد 1401 49
انجمن علمی دانشجویی گیاهپزشکی دانشگاه لرستان، کارگاه آموزشی " کشت گیاهان دارویی" را بصورت مجازی برگزار می کند. زمان برگزاری این کارگاه، ۱۲، ۱۹ و ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ است. مدرسین کارگاه جناب آقای دکتر حسین میرزایی و سرکار خانم دکتر زیبا نظری هستند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کارگاه به شماره واتساپی ۰۹۱۶۸۷۶۰۵۶۲ پیام ارسال کنید.