بازدید چهار ساعته رئیس دانشگاه لرستان از وضعیت سراهای دانشجویی


جمعه, 21 مرداد 1401 39
با پیگیری شورای صنفی و دستور مستقیم ریاست دانشگاه خوابگاه رقیه برای اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا زمان اتمام تعمیرات خوابگاه فاطمه الزهرا بازگشایی می شود. روز جمعه ۲۱ مرداد دکتر علی نظری سرپرست دانشگاه لرستان، دکتر حسام الدین حجازی سرپرست معاونت دانشجویی، پیمان شمسی دبیر شورای صنفی، شاهوردی نماینده دانشکده کشاورزی، محمدمهدی گودرزی مسئول بسیج دانشجویان دانشگاه لرستان و نماینده تاسیسات از آخرین وضعیت سراهای دانشجویی بازدید و در این بازدید چهار ساعته که از ۱۱ تا ۱۵ عصر به طول انجامید به بررسی اقدامات صورت گرفته و مشکلات موجود پرداختند.