برگزاری اردوی زیارتی-تشکیلاتی تابستانه برادران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان در شهر مقدس مشهد


یکشنبه, 30 مرداد 1401 43
به گزارش روابط عمومی دفتر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان، اردوی تشکیلاتی تابستانه این دفتر در تاریخ ۲۴ مرداد لغایت ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ در شهر مقدس مشهد برگزار و از برنامه های زیارتی و کارگاه های تشکیلاتی با موضوعات عملگرایی اسلامی و ژئوپلیتیک مقاومت در مکتب جهاد دفاعی امام خامنه ای برخورداری لازم صورت پذیرفت.