دعوت از دانشجویان برای مشارکت در طرح‌های نقاشی دیواری


ﺳﻪشنبه, 01 شهریور 1401 32
ایجاد آثار فرهنگی، هنری اسلامی، ایرانی محیطی و زیباسازی محیطی براساس این چارچوب و مشارکت دانشجویان، از جمله برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان است. ایجاد زمینه‌ها و بستر فعالیت‌های گروهی دانشجویی، از ابزارهای حمایت از استعدادها و توانمندی‌های دانشجویان خلاق و کارآفرین است. معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان از دانشجویان علاقه‌مند و توانمند در زمینه‌ی نقاشی دیواری، دعوت کرده است به شماره زیر پیام بدهند: 09398534393 همچنین دانشجویان علاقه‌مند و توانمند می‌توانند با در دست داشتن طرح‌های پیشنهادی به امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان مراجعه کنند.