دعوت به همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی از اساتید دانشگاه لرستان به عنوان اساتید مشاور حوزه فرهنگی (انجمن های علمی، کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و نشریات)


جمعه, 11 شهریور 1401 38
معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه لرستان از اساتید فرهیخته فعال در حوزه فعالیت های فرهنگی (علمی، فرهنگی، هنری، قرآنی، اجتماعی و نشریات) دعوت کرده است تا به عنوان اساتید مشاور حوزه فرهنگی (انجمن های علمی، کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و نشریات) و با ارائه طرح های نو سبب رشد و تعالی فرهنگی جامعه دانشگاهی باشند و در ایفای رسالت معاونت فرهنگی دانشگاه را یاری کنند. اساتید گرامی برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۰۹۱۲۷۹۵۷۶۸۸ تماس بگیرند.