دبیر انجمن علمی دانشجویی برق دانشگاه لرستان، پیشنهادهای خود را در مجمع اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی برق کشور، ارائه کرد


دوشنبه, 14 شهریور 1401 43
این مجمع، در تاریخ‌های 9 و 10 شهریورماه به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار شد و دیدگاه‌های مختلف برای ارتقای کیفی فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی کشور، بیان شد تا کیفیت و کارآمدی انجمن‌های علمی دانشجویی کشور، افزایش یابد. احمدرضا باقری، دبیر انجمن علمی دانشجویی برق دانشگاه لرستان، در این نشست گفت: «برای اینکه اعضای جدید انجمن‌های علمی دانشجویی با مشکل در فعالیت‌ها روبه رو نشوند و فعالیت‌های انجمنها با کاهش کیفیت روبه‌رو نشوند پیشنهاد میشود قبل از آنکه تاریخ فعالیت اعضای انجمن پایان یابد از دانشجویان رشته مورد نظر دعوت شود تا با عضویت در انجمن، راهکارها و دیدگاه‌های خود را ارائه دهند و مشکلات پیش رو کاهش یابد». از دیگر پیشنهادات باقری این نکته بود که انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها بایستی با همدیگر هم افزایی و همگرایی داشته باشند و از برگزاری دوره‌های تکراری آموزشی، پرهیز شود. همچنین دبیر انجمن علمی دانشجویی برق دانشگاه لرستان پیشنهاد داد انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی همکاری‌ها، ارتباطات و تعاملات فرادانشگاهی خود را گسترش دهند و بایستی، تفاهم‌نامه‌های همکاری‌های علمی، تخصصی و کاربردی با شرکت‌های معتبر منعقد کنند تا ارتباط بین دانشگاه با جامعه و صنعت، گسترش یابد و دانشجویان، هرچه بیشتر، با بازار کار و مهارت‌های دانشگاهی کاربردی، آشنا شوند. گفتنی است انجمن‌های علمی دانشجویی زیرنظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها فعالیت می‌کنند.