فرهنگ بسیجی و سفر معنوی اربعین


یکشنبه, 20 شهریور 1401 30
سفر معنوی اربعین، از تاریخ 18 شهریورماه شروع شده و تا 26 شهریور ادامه دارد. این سفر معنوی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان اجرا شده است. همچنین بسیاری از دانشجویان، اعضای هیئت علمی، یاوران علمی (کارکنان) دانشگاه لرستان نیز به صورت انفرادی راهی سفر معنوی اربعین شده‌اند.