هفتاد و یکمین گردهمایی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های کشور برگزار شد


یکشنبه, 20 شهریور 1401 29
دکتر سیدرضا جزایری، معاون مدیر برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان نیز به نمایندگی از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان در این گردهمایی شرکت کرد.