دعوت از دانشجویان نو ورود برای ثبت‌نام در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان و تکمیل پرسش‌نامه استعدادیابی و شناسنامه فرهنگی


یکشنبه, 27 شهریور 1401 26
این پرسش‌نامه، ویژه دانشجویان نو ورود دانشگاه لرستان است و با هدف شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های مختلف و متنوع دانشجویان نو ورود برای مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، مذهبی دانشجویی دانشگاه لرستان، تهیه شده است. هدف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان آن است براساس شناسایی استعدادها و توانمندی‌های دانشجویی دانشجویان نو ورود دانشگاه لرستان، سطح مشارکت دانشجویان در انواع برنامه‌های متنوع دانشگاهی، گسترش یابد. دانشجویان نو ورود دانشگاه لرستان می‌توانند برای تکمیل پرسش‌نامه الکترونیکی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان به آدرس اینترنتی سامانه جامع معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، مراجعه کنند. آدرس اینترنتی برای تکمیل پرسش‌نامه: https://farhangi.lu.ac.ir/forms/registerform/1 همچنین از دانشجویان نو ورود دعوت می شود در سامانه جامع الکترونیکی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان ثبت نام کنند. آدرس: https://farhangi.lu.ac.ir//