نشست کارگروه پشتیبانی و نظارت بر انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه لرستان برگزار شد


ﺳﻪشنبه, 29 شهریور 1401 24
این نشست، صبح روز سه‌شنبه، 29 شهریورماه در محل حوزه ریاست دانشگاه لرستان برگزار شد. دکتر علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان، در این نشست، مفهوم جهاد علمی را در تناسب با فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی، توضیح داد. تقویت و گسترش فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی در راستای جهاد علمی و ارتقای بنیه علمی دانشجویان است. همچنین، انجمن‌های علمی دانشجویان رسالت مهم زمینه‌سازی فعالیت جمعی علمی دانشجویان را برعهده دارد. رئیس دانشگاه لرستان در بخش دیگری از سخنانش، ارتقای شاخص‌های علمی و دانش‌بنیان را در راستای تقویت مؤلفه‌های اقتدار علمی کشور دانست. در این نشست، اعضاء درباره موضوعات مختلف مربوط به آیین‌نامه فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه لرستان، بحث و تبادل نظر کردند.