نشست به‌روزرسانی اطلاعات و داده‌های سند راهبردی دانشگاه لرستان با حضور نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


چهارشنبه, 30 شهریور 1401 21

در این نشست، دکتر مسعود طاهری‌نیا از اعضا خواست که داده‌ها و اطلاعات سند راهبردی دانشگاه لرستان، به‌روزرسانی شده و ارتقاء یابند.

دکتر طاهری‌نیا، ضمن قدردانی از تهیه‌کنندگان سند راهبردی دانشگاه بر این نکته تصریح کرد که بخش‌های مختلف دانشگاه متناسب با تغییرات صورت گرفته در داده‌ها و اطلاعات هر بخش، به‌روزرسانی و اصلاح صورت پذیرد.

در این نشست، متولیان هر معاونت برای به‌روز رسانی داده‌ها و اطلاعات سند راهبردی دانشگاه لرستان، تعیین شدند.

تصویب شد که نشست‌های به‌روزرسانی سند راهبردی دانشگاه لرستان به‌صورت منظم برگزار شوند.

اعضای حاضر در نشست نیز دیدگاه‌ها، نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را در این راستا، بیان کردند

گفتنی است مهدی امید نیز به نمایندگی از معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در این جلسه شرکت کرد .