برگزاری وبینار دانش بنیان; صفرتاصد توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق


دوشنبه, 03 بهمن 1401 10

از آنجایی که شرکت های دانش بنیان امروزه از نقش و اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و نقش محوری در پارادایم های نوین اقتصادی بازی می کنند و در کنار واحد های فناور مستقر در دانشگاه ها و مراکز صنعتی عملا موتور محرک این بخش از اقتصاد در اختیار شرکت های دانش بنیان است.انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق وبیناری را تحت عنوان دانش بنیان;صفرتاصد را در تاریخ شنبه 1 بهمن 1401 ساعت 10 الی 13 با حضور سرکار خانم مهندس زینب پورطهماسبی ( رئیس هیات مدیره و مدیر فناوری موسسه فناور پویان یوتاب), با محوریت اهمیت و نقش دانش بنیان برگزار کرد.