مسابقه بازی های خانوادگی در خانه در ایام کرونا


جمعه, 13 اسفند 1400 39

مسابقه بازی های خانوادگی در خانه در ایام کرونا ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان،کارکنان و دانشجویان دانشگاه لرستان برگزار می شود. 

علاقه مندان می توانند فیلم دو دقیقه ای از بازی های خانوادگی خود را همراه با توضیح روش و قواعد بازی ارسال کنند. 

بازی ها بایستی به دور از خشونت بوده و دارای پیام های اخلاقی و دینی همچون مهربانی، گذشت، صبوری، فرهنگ کار جمعی و گروهی، انسجام و هماهنگی تیمی باشد. مهلت ارسال و روش ارسال آثار در پوستر آمده است.