فراخوان کانون مهدویت

دوشنبه, 16 اسفند 00


فراخوان ثبت نام 

کانون های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان
فعالیت دانشجویی با رویکرد فرهنگی و اجتماعی


دانشجویان علاقه مند به فعالیت در کانون مهدویت از طریق راه ارتباطـــی زیر با ما همــــراه شوند.


راه ارتباطی و ثبت نام از طریق واتس‌اپ:
09028153363


معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان