برگزاری نشست دبیران و شورای مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی

یکشنبه, 22 آبان 01


این نشست ویژه دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمنهای علمی جهت آشنایی با حوزه های فعالیت انجمن مطلوب ،کار آفرینی، ارتباط با صنعت و جامعه، جشنواره حرکت و  استفاده از سایت جامع فرهنگی دانشگاه می باشد.که در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ روز دوشنبه  ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شهید سلیمانی برگزار گردد.