برگزاری نشست آموزشی توجیهی دست اندرکاران نشریات انجمنهای علمی دانشجویی

ﺳﻪشنبه, 22 آذر 01


به منظور فعال سازی نشریات انجمنهای علمی دانشجویی به همت واحد نشریات امور فرهنگی و اداره انجمنهای علمی دانشجویی در روز یکشنبه مورخ 9/27//1401 ساعت 13 -15 در سالن شهید سلیمانی با حضور دبیران و اعضای شورای مرکزی انجمنهای دانشجویی نشست آموزشی توجیهی دست اندرکاران نشریات علمی و تخصصی انجمنهای علمی برگزار می گردد.حضور تمامی اعضای شورای مرکزی در این نشست الزامی می باشد.