جزئیات برنامه

جشنواره خانواده و سبک زندگی


تاریخ برگزاری
27/12/1400
هزینه
00 ريال
تاریخ شروع ثبت نام
پنجشنبه, 26 اسفند 00
تاریخ پایان ثبت نام
دوشنبه, 21 فروردین 02
ظرفیت
0
توضیحات
جهت شرکت در جشنواره خانواده و سبک زندگی مهدوی آثار خود را به ایمیل معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان(Farhangi@lu.ac.ir) یا از طریق فرم بالا قسمت اشتراک گذاری فایل اقدام نمایید.
فرم ثبت نام
0%


انصراف